Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Když správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek www.vesele-nausnice.cz, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení

 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Bankovní spojení

 

Účely zpracování

 

Poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: e‑mail, jméno a příjmení a adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy tj. dodání zboží či komunikace týkající se upřesnění Vaší objednávky.

 

Vedení účetnictví: Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Zasílání informačních e‑mailů: Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o novinkách, událostech, nebo službách, které poskytuje a které by Vás, podle jeho názoru, mohly zajímat.

 

Cookies: Při procházení našich webových stránek jsou použity cookies. Při první návštěvě jste požádáni o souhlas s jejich užitím. Používání těchto souborů pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek pomáhá k zajištění kvalitnějších služeb. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu a jejich používání můžete na svém počítači zakázat.

 

·       Funkční cookies  -  nezbytné pro správné fungování webu. Tyto cookies jsou vždy povoleny.

·       Analytické  cookies -  statistiky návštěvnosti a pohybu po webu

·       Personalizující cookies - pro zlepšení uživatelského dojmu a přizpůsobení obsahu

·       Marketingové cookies – pro lepší cílení obchodních sdělení či reklam

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do e‑mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e‑mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem)

 

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e‑mailové adrese info@vesele-nausnice.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.
 • Právo na opravu znamená, že správce kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 28.9.2023


Autor: Veselé náušnice Vytvořeno: 13.09.2023